KLEMENSKIRKEN

Forprosjekt for ny permanent utstilling er levert oppdragsgiver (Riksantikvaren)

Perspektiv-5.jpg

MORK

Byggeplasstelt er på plass og 800lm tømmer skal byttes ut..

IMG_1700.JPG

Tromøya

Oppstart på ny hytte på Tromøya.

TMs.jpg

HOLE

Vi avslutter i disse dager arbeidet med  kulturminneregistrering i Hole kommune.

500 bygninger er registrert og fotografert og rapport er levert oppdragsgiver.