DSC_0014.JPG

ARKITEKTBISTAND TIL ANTIVKVARISK REHABILITERING AV FREDET HOVEDBYGNING

Periode: 2012-15

Oppdragsiver: privat

Areal: 800m2

Medarbeidere: Kjetil Sæterdal