OM OSS

 

KEY arkitekter as ble etablert i 2010 og består i dag av Kjetil Sæterdal og Einar Hjeldnes. Kontoret holder til i Oslo og arbeider med ulike typer arkitektoppdrag. Vi har spesialkompetanse på utforming av utstillinger og har arbeidet med ulike restaureringsprosjekter og med  tilpasning av nye funksjoner i fredete og verneverdige bygninger.

Vi har som ambisjon å skape arkitektur på høyt nivå og etterstreber i alle våre prosjekter det å tenke  miljøbevisst og ansvarlig i forhold til ressursbruk. Vi er opptatt av å finne fram til løsninger som er holdbare over tid  og som tåler et tøft norsk klima.

 

 
FullSizeRender.jpg

Kjetil sæterdal

KJETIL SÆTERDAL er utdannet ved Arkitekthøgskolen i Oslo og ved Southern California Institute of Architecture.

Han har undervist i flere år ved Arkitekthøgskolen i Oslo, med tematikken norsk arkitekturhistorie og transformasjon av gammel bygningsmasse til nye funksjoner.

Ved siden av undervisning har han drevet eget arkitektkontor som har arbeidet med ulike typer oppdrag.

Kjetil Sæterdal er i dag partner i KEY arkitekter AS.

 
 
FullSizeRender 2.jpg

Einar hjeldnes

EINAR HJELDNES er utdannet ved arkitektavdelingen NTH (nå NTNU),

Han har som del av studiet hospitert ved Southern California Institute of Architecture og ved Arkitekthøgskolen i Oslo.

Han har vært tilknyttet Henie-Onstad kunstsenter som utstillingsarkitekt over flere år, og har hatt ansvaret for utformingen av en rekke større utstillinger som bla. ”5000 år. Kinesisk kunst” og ”Electra 96” .

Han har drevet egen praksis siden 1997 med spesiell fokus på museums- og utstillingsprosjekter.

I perioden 2003-07 var han ansatt som prosjektlederved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider i forbindelse med etableringen av permanent visningssted for Norges riksregalier i Erkebispegården i Trondheim.

Einar Hjeldnes er i dag partner i KEY arkitekter AS.