Nasjonalbiblioteket

UTSTILLING: JOURNALISTIKKEN - FRIDOMENS SJANGER?

Om oppdraget: Arkitektbistand til formgiving av utstilling

Periode: 2018

Oppdragsgiver: Nasjonalbiblioteket

Areal: 120m2

Medarbeidere: Kjetil Sæterdal, Einar Hjeldnes

Foto: Øystein Thorvaldsen