KJØPMANNSGATA UNG KUNST

PROSJEKT: K.U.K - KUNSTSENTER I TRONDHEIM

Om oppdraget: KEY arkitekter i samarbeid med HUS arkitekter AS har tegnet nytt kunsthus i Trondheim

Periode: Rammesøknad 2019

Oppdragsgiver: Kjøpmannsgata Ung Kunst AS / Kjell Erik Killi Olsen

Areal: ca 3000m2

Medarbeidere hos KEY: Einar Hjeldnes, Kjetil Sæterdal

Illustrasjoner: Image by Mir