MORK GÅRD

MORK GÅRD

Periode: 2012-

Oppdragsgiver: privat og Akershus Fylkeskommune

Areal: 350m2

Medarbeidere: Kjetil Sæterdal