PROSJEKTER FØR 2010 

HYTTE HVASSER

HYTTE HVASSER

Periode: 2005-7

Type oppdrag: Privat

Areal: 120m2

Hytta er tegnet av arkitektkontoret Borge/Sæterdal DA v/ Marianne Borge og Kjetil Sæterdal

Foto: Ivan Brody og Kjetil Sæterdal