HOLE

Vi avslutter i disse dager arbeidet med  kulturminneregistrering i Hole kommune.

500 bygninger er registrert og fotografert og rapport er levert oppdragsgiver.