KLEMENSKIRKEN

Forprosjekt for ny permanent utstilling er levert oppdragsgiver (Riksantikvaren)

Perspektiv-5.jpg